Přijímací řízení na střední školy

Správní řízení

Správní řízení – dodatečný odklad povinné školní docházky

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok (viz § 37 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Správní řízení o udělení dodatečného odkladu se zahajuje vždy z moci úřední. Řízení z moci úřední je zahájeno oznámením účastníku řízení (viz § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Vzorové dokumenty pro ředitele základních škol k dodatečnému odkladu povinné školní docházky podle § 37 odst. 3 školského zákona.

  • oznámení o zahájení správního řízení s výzvou k vyjádření
  • rozhodnutí o udělení dodatečného odkladu povinné školní docházky
  • usnesení o zastavení řízení z důvodu nesouhlasu

 

Soubory ke stažení:

Oznámení zahájení řízení

Usnesení zastavení

Vyhovení

 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0