Vzdělávací program Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství v CUA

Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové pořádá během října vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, SCÉNICKÉ ČTENÍ, TVŮRČÍ MOTIVACE ŽÁKA KE ČTENÁŘSTVÍ. Seminář je určený především pedagogům, ale i dalším, kteří pracují s dětmi a mládeží; učitelům českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů.
Scénické čtení CUA

Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové pořádá během října vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, SCÉNICKÉ ČTENÍ, TVŮRČÍ MOTIVACE ŽÁKA KE ČTENÁŘSTVÍ. Seminář je určený především pedagogům, ale i dalším, kteří pracují s dětmi a mládeží; učitelům českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů.

V poslední době vzrůstá zájem o scénické čtení, jedná se o poutavé setkání s knihou (i nečtenářů) a pro mnohé i možnost tvůrčí realizace. Čtení nahlas v podobě scénického čtení pak přivádí nejen děti ke knížkám, ale i k vlastní interpretaci a dá se tak kreativně využívat v hodinách literatury a dalších předmětech.

V rámci semináře se lektoři budou teoreticky věnovat tématům jako je tvorba scénáře, výběr literatury, hledání témat, výběr a úprava textového materiálu, vytipování dalších výrazových prostředků, ale především budou spolu s účastníky společně tvořit inscenaci scénického čtení.

Účastníci si tak prakticky osvojí základní prostředky – režijní, mluvní, scénografické, loutkářské, zvukové a hudební – pro tvorbu inscenace scénického čtení. Součástí programu bude také shlédnutí inspirativního představení úspěšné inscenace scénického čtení a následná beseda s jeho tvůrci. Samozřejmostí je pak obdržení osvědčení o absolvování.

Obsah programu:

1. víkendový seminář

Představení úspěšných inscenací scénického čtení, dětských i dospělých.

Beseda s tvůrci.

Teoretická část semináře, vycházející ze zhlédnutých představení:

Co je scénické čtení?

– ujasnění si jeho specifik a odlišností od podobných divadelních oborů

– otázka zaměření a cílů vytvářeného projektu scénického čtení

– pedagogických cílů

Tvorba scénáře

– výběr literatury,

– hledání témat

– výběr a úprava textového materiálu

– vytipování dalších výrazových prostředků (hudba, scénografie a další)

Zahájení společné tvorby účastníků inscenace scénického čtení

–             výběr knižního materiálu

–             rozbor

–             příprava scénáře

2. víkendový seminář

Osvojení si základních prostředků pro tvorbu inscenace scénického čtení

– režijních

– mluvních (hledání prostředků pro interpretaci – práce s intonací, větným přízvukem,  pauzou apod.)

– scénografických

– loutkářských a dalších alternativních prostředků

– tvorba zvukového a hudebního plánu

Společná tvorba představení

 

Představení lektorů:

MgA. Emilie Zámečníková

Pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka.

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, léta byla její externí pedagožkou a nadále s ní spolupracuje. Téměř třicet let učila literárně-dramatický obor na ZUŠ Střezina v Hradci Králové, vedla a režírovala řadu dětských a dospělých souborů v Divadle Jesličky. Osm let učila herectví a přednes na Konzervatoři Pardubice. V současné době se jako lektorka věnuje mladému divadlu, divadlu pro děti, scénickému čtení a tvorbě scénářů (i pro audioknihy). Převážně se však zaměřuje na umělecký přednes – pomáhá recitátorům a jejich učitelům, vede dílny a semináře po celé republice, působí jako lektorka Dětské scény a zasedá v porotách Wolkrova Prostějova všech stupňů. Je autorkou odborných publikací, nejvýznamnější z nich je Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. V roce 2017 obdržela Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

Mgr. Aleš Vrzák

Šéfrežisér Českého rozhlasu.

Šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák pracuje v rozhlase už dvaadvacet let. Věnuje se umělecké realizaci dramatických forem, prozaických textů i poezie. Získal řadu ocenění jako interpret a také jako režisér na českých i mezinárodních festivalech. Recitátor (několikrát ocenění na Wolkrově Prostějově), později režisér, lektor, porotce přehlídek a dílen, např. Wolkrova Prostějova, Šrámkovy Sobotky, MFP ve Valašském Meziříčí ad. V letech 2000 – 2003 člen odborné rady ARTAMA pro umělecký přednes. Od desíti let se věnuje uměleckému přednesu a jako recitátor se úspěšně zúčastnil řady recitátorských soutěží. Jeho největším recitátorským úspěchem bylo vítězství na Poděbradských dnech poezie. Vystudoval český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Poté pracoval jako režisér rozhlasu v Českých Budějovicích, po roce 2000 Českého rozhlasu Praha, od roku 2008 šéfrežisér.

MgA. Jakub Doubrava

Herec, režisér Českého rozhlasu.

Laureát Wolkerova Prostějova, absolvoval DAMU – obor herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla. Ztvárnil hlavní roli v televizním filmu Kousek nebe režiséra Petra Nikolaeva. Jako režisér Českého rozhlasu se věnuje zejména literárním pořadům. Založil a tvoří Kabaret Kajbar a experimentální divadelní skupinu TEArTR RAJDO. Je autorem veřejných pořadů Četba na přání (České Budějovice) a Cafe Jednorožec (Klatovy), příležitostně porotcuje recitační a divadelní přehlídky.

Věnuje se loutkoherectví, pantomimě, pouličnímu divadlu, kabaretu, hudební produkci, ale i linorytu a kresbě. Připravuje i večery scénického čtení. Pracuje také v kulturním spolku Rašelina, v o. s. Zdravotní klaun. Založil multižánrový putovní festival UBU a Vedlejší přízraky, ty se věnují prezentaci starších autorů současnými prostředky (beatbox, groovebox, loopstation).

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Souček

manažer vzdělávání

tel.: 603 800 249

e-mail: vzdelavani@cuahk.cz

 

Termín a místo konání:

14. – 15. října a 28. – 29. října 2023

Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139/22, Hradec Králové

Cena: 2.500,- Kč (celkem za oba víkendové semináře)

 

Více informací a přihláška na:

https://www.cuahk.cz/akce/scenicke-cteni-tvurci-motivace-zaka-ke-ctenarstvi-i/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Redakce
Redakce

Přinášíme pro vás zajímavosti a zprávy ze školství v Královéhradeckém kraji

Školský informační portál

Portál Školy sobě

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0