IDZ - Projekt implementace dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje

O projektu

Královéhradecký kraj v březnu 2024 zahájil realizaci rozsáhlého vzdělávacího projektu s předpokládanými celkovými náklady ve výši 120 milionů korun. Realizované aktivity jsou určeny zejména pedagogickým pracovníkům a žákům zejména středních škol, a to až do června 2028.

Aktivity plně vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje na roky 2024–2028 a na jejich realizaci se podílí:

  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK)
  • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje (PPP & SPC KHK)
  • Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám (KKIVI)
  • Centrum kreativního učení Hradec Králové (CUA HK)

Jednou z hlavních projektových aktivit je podpora systematického rozvoje kariérového vzdělávání a poradenství a zapojení maximálního počtu škol všech zřizovatelů z Královéhradeckého kraje. V rámci projektu jsou realizovány i aktivity na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol, rozvíjena kreativita a u pedagogů podporováno zavádění nových metod kreativního učení do vzdělávání. Veškeré aktivity mají přispět k dalšímu rozvoji žáků a umožnit jim využít vlastní potenciál na maximum. Vybrané aktivity, kariérové poradenství a podporu v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, budou moci využívat také žáci a pedagogové základních škol v kraji.

Důležitá je i cílená podpora a rozvoj manažerských a řídících kompetencí vedoucích pracovníků a podpora pedagogického leadershipu. Mimo to jsou podporovány aktivity na podporu bezpečného učebního prostředí s cílem snižovat míru předčasných odchodů ze vzdělávání, zvyšovat kompetence pracovníků školských zařízení a tím i kvalitu poskytovaných poradenských služeb školskými poradenskými zařízeními působícími na území Královéhradeckého kraje.

V polytechnických dílnách KKIVI, na středních školách a odborných učilištích v kraji je připravena zajímavá nabídka vzdělávacích aktivit v oblasti polytechniky. Důležitými tématy bude rozvoj potenciálu každého žáka podporovaný nabídkou mimoškolních aktivit, wellbeing pedagogických pracovníků se zaměřením na duševní hygienu a zvládání náročných situací ve školním prostředí či podpora síťování.

Kalendář aktivit a profily jednotlivých partnerů a jimi realizovaných aktivit naleznete níže.

Nejbližší akce

Zde bude filtr až budou naplněny rubriky a první vypsané akce

Události

Členové týmu

Kdo se projektu věnuje a na koho se můžete obrátit

Ing. Petra Hnátová
Projektový manažer
Mgr. Martin Němeček
Projektový manažer
Ing. Luděk Váša
Finanční manažer
Bc. Jaroslava Baštová
Finanční manažer

Přihlaste se k odběru newsletteru KKIVI

Získávejte pravidelné důležité informace o novinkách ve školství v Královéhradeckém kraji, inovacích, vzdělávání a mnohem více!

PRO UČITELE | PRO VEDENÍ ŠKOL | PRO RODIČE | PRO STUDENTY | PRO VEŘEJNOST

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0