Kurz „Syndrom hodné holky“

Kurz pro ženy, které byly hodné malé holky, ale nyní jim to přináší mnoho nesnází. Pro maminky, které mají takové dívky a přály by si, aby byly více samy sebou. Pro paní učitelky, které mají „hodné holčičky“ ve třídě a chtěly by jim pomoci ke zdravějšímu sebevědomí. Více v příloze. Soubory ke stažení: Stáhnout dokument […]

Škola a neštěstí – metodika pro školy a školská zařízení

Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti MV -generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kromě psychologů IZS se na tvorbě podílela celá řada dalších odborníků z různých organizací včetně Psychosociálního intervenčního týmu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce či České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Díky oborové spolupráci s krizovými interventy, právníky, sociálními […]

Metodika MŠMT pro mateřské školy – Komunikace se zákonnými zástupci

Tento metodický materiál připravilo MŠMT mimo jiné pro ředitele, učitele a asistenty pedagoga mateřských škol (MŠ) a další zájemce se širší pedagogické veřejnosti v návaznosti na jedno s hlavních témat oficiální strategie rozvoje vzdělávání v ČR (Strategie 2030+), které se zaměřuje na podporu zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání. Často se diskutuje o potřebě podpory ve […]

ČŠI zveřejnila Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2023/2024 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila. Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit […]

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Období realizace projektu:   od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023 Jaký máme rozpočet? 188 553 884,64 Kč (85= EU, 10% národní zdroje; 5% Kraj) Jaké jsou klíčové aktivity projektu? PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI S DŮRAZEM NA KRITICKÉ MYŠLENÍ PODPORA PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ […]

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022948 Období realizace projektu: od 1. 2. 2022 do 30. 11. 2023 Jaký máme rozpočet? 8 064 916,71 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje) Co v projektu děláme? Mapujeme stav vzdělávání v regionu, zjišťujeme potřeby a přání škol, učitelů i  žáků. Z […]

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0