Studenti a učitelé z Hořické SUPŠ sochařské a kamenické na studijní stáži na Islandu

Studenti a učitelé hořické Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích vyrážejí na 18 denní studijní stáž na Island. Plánují se zde seznámit s jedním ze zajímavých způsobů snižování oxidu uhličitého (CO2), známého skleníkového plynu, a to ukládáním zpět do horninových struktur.
SUPŠ sochařská a kamenická na Islandu

Studenti a učitelé hořické Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích vyrážejí na 18 denní studijní stáž na Island. Plánují se zde seznámit s jedním ze zajímavých způsobů snižování oxidu uhličitého (CO2), známého skleníkového plynu, a to ukládáním zpět do horninových struktur.

Ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a islandským partnerem ÍSOR (Iceland GeoSurvey) se skupina 8 hořických studentů a 3 pedagogů vydává shlédnout místo, kde se na spojnici americké a euroasijské tektonické desky před 17 milióny let vynořil ostrov Island. Sopky a zemětřesení nejsou zde ničím neobvyklým a proto zde má Geofyzikální ústav zřízeno pole seismografů, které měří údaje o zemských otřesech a na základě těchto měření je možné  následně vulkanickou aktivitu předvídat.

Pro studenty Geotechniky na naší škole je jeden ze stěžejních předmětů geologie, která se zabývá tektonickou a vulkanickou činností, včetně vzniku skleníkových plynů. Tyto plyny vznikají přírodní cestou a v posledních 200 letech má významný podíl na jejich nárůstu i člověk a to hlavně spalováním fosilních paliv. Fosilní paliva vznikala pod zemí po dobu mnoha milionů let ve formě uhlí, ropy a plynu a člověk je svojí potřebou začal intenzivně využívat jako energetické suroviny. V České republice byl největší podíl fosilních paliv v důsledku těžby hnědého uhlí oblasti západních a severních Čech.

Snížení emisí CO2 je celosvětový problém. Jedním ze způsobů je metoda CCS – Technologie zachytávání a ukládání CO2 do hornin. Nejvíce je využívána v Severní Americe, kde se takto tlačí zpět pod zem okolo čtyřiceti miliónů m3 CO2 ročně, ale geologové po celém světě hledají další vhodná místa pro úložiště. Nadějné jsou lokality v Norsku, USA, Británii a překvapivě i na jižní Moravě. Zde probíhá pilotní projekt na lokalitě u Hodonína. Účastní se ho Česká geologická služba, společnost MND, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav Akademie věd ČR.

Na Islandu je již v provozu jedno z největších zařízení na likvidaci CO2 u elektrárny Hellisheiði, jmenuje se Orca a zachytává 4000 tun CO2 ročně, které následně ukládá zpět do země. Právě zde si studenti hořické SUPŠSK prohlédnou a pod dohledem pracovníků Iceland GeoSurvey i ověří účinnost této metody v místním vědeckém zařízení.

Studijní obor Geotechnika je maturitní obor, kde se vedle maturitních předmětů studenti zabývají  těžbou nerostných surovin, geologií, geodézií a příbuznými environmentálními předměty.

Na škole dále lze studovat druhý technický obor Architektura a stavitelství nebo některý z uměleckých oborů Sochařství, Restaurátorství a Malba.

Ing. Petr Malý, ředitel školy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Redakce
Redakce

Přinášíme pro vás zajímavosti a zprávy ze školství v Královéhradeckém kraji

Školský informační portál

Portál Školy sobě

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0