Přijímací řízení na střední školy

Správní řízení

Žádost o uznání odborné kvalifikace získané v členském státě Evropské unie pro výkon povolání pedagogického pracovníka v České republice

10.01.2020

 

MŠMT zveřejňuje informace o postupu při podávání žádosti o uznání odborné kvalifikace získané v členském státě Evropské unie pro výkon povolání pedagogického pracovníka v České republice.

Žádost podávají státní příslušníci kteréhokoliv členského státu Evropské unie, států Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Švýcarska a státní příslušník České republiky, který získal pedagogickou kvalifikaci na území jiného členského státu.

Povolání pedagogického pracovníka je regulovaným povoláním, tzn., že nutným předpokladem pro jeho výkon v České republice je splnění určitých požadavků stanovených tuzemskými právními předpisy (kvalifikační požadavky, bezúhonnost, zdravotní způsobilost k výkonu povolání, znalost českého jazyka).

Uznávacím orgánem oprávněným rozhodnout o uznání zahraniční pedagogické kvalifikace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podrobnější informace včetně příslušného formuláře najdete na webových stránkách MŠMT.

 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0