Soutěž „Dávej bacha s Evropou“

Děti mají samy upozornit na podle nich nebezpečná místa nebo situace, a případně doplnit návrhy, jak je vylepšit. Více informací: Dávej bacha! Vybízíme celé září školáky a jejich rodiče | EVROPA 2   Soubory ke stažení: Stáhnout dokument  

Běstvinka – podzim 2023

Podzimní Běstvinka je soustředění je pro všechny žáky druhého stupně ZŠ (nebo stejné ročníky víceletých gymnázií). Cena 1000 Kč zahrnuje ubytování, stravování a odborný program. (Máme finanční podporu od Přírodovědecké fakulty UK.) Žáci si tak budou muset kromě těch 1000 Kč zaplatit dopravu na a ze soustředění, která bude hromadně organizovaná z Prahy a z […]

Kurz „Syndrom hodné holky“

Kurz pro ženy, které byly hodné malé holky, ale nyní jim to přináší mnoho nesnází. Pro maminky, které mají takové dívky a přály by si, aby byly více samy sebou. Pro paní učitelky, které mají „hodné holčičky“ ve třídě a chtěly by jim pomoci ke zdravějšímu sebevědomí. Více v příloze. Soubory ke stažení: Stáhnout dokument […]

Škola a neštěstí – metodika pro školy a školská zařízení

Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti MV -generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kromě psychologů IZS se na tvorbě podílela celá řada dalších odborníků z různých organizací včetně Psychosociálního intervenčního týmu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce či České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Díky oborové spolupráci s krizovými interventy, právníky, sociálními […]

Metodika MŠMT pro mateřské školy – Komunikace se zákonnými zástupci

Tento metodický materiál připravilo MŠMT mimo jiné pro ředitele, učitele a asistenty pedagoga mateřských škol (MŠ) a další zájemce se širší pedagogické veřejnosti v návaznosti na jedno s hlavních témat oficiální strategie rozvoje vzdělávání v ČR (Strategie 2030+), které se zaměřuje na podporu zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání. Často se diskutuje o potřebě podpory ve […]

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0