Přinášíme vám rozhovor s Renatou Čermákovou, ředitelkou OA Kostelec nad Orlicí

Když jsme se s paní ředitelkou sešly u příležitosti natáčení poKkecu se studentkou její školy Terezou Gloserovou, která je předsedkyní Královéhradeckého krajského studentského parlamentu, situace kolem natáčení byla díky technickému zajištění poměrně napjatá. Málokdy potkáte někoho, kdo dokáže zachovat ledový klid, situaci řešit, a ještě velmi přátelským přístupem stabilizovat své okolí. Náš rozhovor po skončení tohoto natáčení se už zcela přirozeně nesl ve velmi neformálním a příjemném stylu.
Renata Čermáková

Když jsme se s paní ředitelkou sešly u příležitosti natáčení poKkecu se studentkou její školy Terezou Gloserovou, která je předsedkyní Královéhradeckého krajského studentského parlamentu, situace kolem natáčení byla díky technickému zajištění poměrně napjatá. Málokdy potkáte někoho, kdo dokáže zachovat ledový klid, situaci řešit, a ještě velmi přátelským přístupem stabilizovat své okolí. Náš rozhovor po skončení tohoto natáčení se už zcela přirozeně nesl ve velmi neformálním a příjemném stylu.

Tereza zmiňovala ve svém rozhovoru umělou inteligenci. Vím, že Vy jste se účastnila Víkendové školy AI, kterou pořádal Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace, pomohla Vám nějak?

S AI už jsem koketovala dříve, ale na této akci jsem viděla další možnosti jejího využití a i to, jak pracovat s našimi žáky, jak je naučit, aby AI uměli dobře a smysluplně využívat a nezneužívat. Těším se také na společné školení pro celou sborovnu. Věřím, že si pak někteří učitelé uvědomí, že musíme držet krok s dobou, že musíme jít AI naproti a využívat její přínosy.

Jak je na Vaší škole AI přijímána?

Máme různé věkové složení pedagogů, ale poměrně hodně učitelů, kteří jsou otevřeni všemu. Nejen „mladí“ se snaží jít s dobou, takže když to tak vezmu, tak se na odpolední seminář AI nahlásila většina učitelů. A naši žáci AI samozřejmě také znají. V poslední době jsme se setkali s tím, že studenti využívali AI k psaní esejů a slohů. K tomu se musíme také nějak postavit. Já AI využívám při výuce matematiky. Učím žáky, jak AI používat, jak klást otázky a následně je logicky a kriticky je vyhodnotit.

Podobně velkým tématem jsou přijímačky, řešíte je ve škole nějak?

To je letos aktuální téma. Věřím tomu, že nový systém bude dobrý, že celé přijímací řízení bude jednodušší. Jediný kámen úrazu bude ten, že rodiče a děti budou muset již v únoru vědět, jaké školy upřednostnit. Na naší škole snad žádný problém nebude, uchazeči si podávali často přihlášky na dva obory. A tak jsme měli zaručené, pokud splnili minimální počet bodů, že k nám nastoupí.

Tereza v rozhovoru pro poKkec, který se natáčel před chvílí u vás ve škole, zmiňovala, že jedním ze strategických cílů Královéhradeckého krajského studentského parlamentu je i etika a wellbeing. Jak s těmito tématy pracujete vy?

Teď jsem měla dva kantory na kurzu wellbeingu. Obecně podporuji jakoukoli aktivitu, kterou si kdo vybere. Co se týká etiky, zrovna včera jsme řešili s žáky anonymitu na sociálních sítích a s tím spojené neslušné a neetické chování. Snažíme se jim vysvětlovat, že oni sami jsou zodpovědní za své chování, ač je to chování v online prostoru. Na naší škole máme už dva roky přednášky o etice, zatím se tyto speciální hodiny hodně zaměřovaly na jazyky, psaní článků atp. Teď bychom to chtěli spíše zaměřit na etiku v mezilidských vztazích, na sociálních sítích, na autorská práva a na ochranu soukromí.

Co se týče kolektivu a školy, hodně pracujeme na společné vizi. Od přípravného týdne máme namyšlenou vizi školy, strategie a cíle. Snažíme se hlavně utužovat mezilidské vztahy v tom smyslu, aby si mladší i zkušenější pedagogové dokázali vzájemně vypomoci a aby nacházeli společnou řeč.

Na té vizi se angažují všichni?

Ta musí vyjít z kolektivu, ne od vedení. Pokud se na ní nebudou všichni podílet, tak to nikdy nemůže fungovat. V přípravném týdnu jsme zhodnotili náš rok, co se nám povedlo, co bychom mohli  zlepšit a následně začali pracovat právě na té vizi. A jak jsem to vnímala, byla tam ohromná energie. Na to jsme navázali tím, že jsme dali do sborovny nástěnky, kam mohli anonymně vyučující lepit své postřehy a nápady. Nejdříve tam nebylo nic, pak první lísteček k tématu kvalita vs kvantita. A teď jich tam je více než 40. Následně s těmito informacemi budeme společně pracovat.

Jaké využíváte formy zahraniční spolupráce? Jenom Erasmus?

V současné době je to hlavně Erasmus, který využíváme jak pro vyučující – kurzy a stínování na zahraničních školách, tak pro žáky – třítýdenní zahraniční praxe. Tento školní rok umožníme vycestovat 29 žákům třetího ročníku do Španělska, Portugalska, Irska, Německa a na Maltu.

Dříve jsme měli i školy, se kterými jsme pořádali výměnné pobyty. Na tuto spolupráci se snažíme navázat, jsou to školy v Německu a Itálii. Na tyto aktivity se nám daří využívat mimořádné účelové prostředky z kraje. Takže na jaře příštího roku odjede 15 dětí na studijní pobyt do Německa. Je zajímavé, že spolupráci domluvili učitelé, kteří byli ve školách na stínování v rámci Erasmu. Díky Erasmu máme mnoho kontaktů. Máme také navázanou spolupráci s Obchodní akademií v Nitře, kam vycestovalo na stínování již 7 pedagogů. Což dává možnost vycestování i učitelům, kteří si nejsou jistí s komunikací v cizím jazyce. Návštěvy na školách nesou mnoho výhod, otevírají mysl a pomohou učitelům komplexněji přemýšlet o tom, co chtějí a jak toho dosáhnout. Co by mohli z toho, co v jiných školách vidí, použít. A problém v rozvrhu? To vždycky nějak zvládneme.

Další naše aktivita v rámci Erasmu je zapojení se do ekologického projektu Go Green Against Climate Change. Naši žáci společně s vrstevníky z Rumunska, Turecka, Madeiry a Itálie budou dva roky spolupracovat na různých tématech spojených s ochranou životního prostředí. Tento projekt nám krásně navazuje na naši starší aktivitu, kdy jsme byli sami realizátorem projektu, který byl zaměřen rovněž na ochranu životního prostředí.

Co vidíte jako nejdůležitější?

Nejdůležitější pro nás jsou samozřejmě studenti. Co se týká zahraniční spolupráce, tak to jsou studentské praxe. I když je pro nás složitější sehnat v zahraničí práci pro administrátorskou pozici, snažíme se. Klademe důraz na to, aby na praxích žáci opravdu pracovali a něco se naučili.

Jak ve škole vznikla takhle pestrá zahraniční spolupráce?

Je to společná práce, mám šikovné a aktivní kolegy. Je za tím opravdu hodně práce navíc, ale stojí to za to, a proto to děláme.

Je to tedy jedna z nejsilnějších stránek školy, že jste schopni dětem i učitelům tu zahraniční praxi nabídnout?

Ano, je to plus, ale myslím si, že úplně to top je spíš prestiž a kvalita školy. A to je s tím samozřejmě spojené. Je to strategie k tomu, abychom si splnili vizi, kterou společně máme a kterou dáváme dohromady. Naše vize je být tou prestižní školou, kde budou jak kvalitní učitelé, tak kvalitní studenti.

Vy spolupracujete se základními školami?

Spolupracujeme, byli jsme díky I-KAP zapojeni do projektu, který byl založený na vrstevnickém učení. Žáci ze 4 základních škol regionu navštěvovali speciální vyučování u nás ve škole. Naši studenti ve spolupráci s vyučujícími pro ně připravili aktivity založené na IT. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce. Žáci ZŠ se naučili pracovat v programu, ve kterém se dělají komiksy, společně chodili po škole a hledali přes QR kódy informace, které pak vyhodnocovali a hlavně aktivně spolupracovali. Letos chystáme něco podobného, žáci ZŠ se budou moci těšit na únikovou hru.

Spolupracujete i s firmami z okolí?

Ano, samozřejmě. Žáci, kteří nevyjedou do zahraničí, musí absolvovat praxi tady u nás. A chodí právě do firem v okolí. A firmy si uvědomují, že jim vychováváme jejich budoucí zaměstnance. Ale spolupráce je i třeba na projektech, kdy nás přímo firmy osloví se zajímavou nabídkou “práce” pro naše žáky, ať už to jsou grafické návrhy, provedení a zpracování statistických průzkumů či nafocení výrobků.

Na druhou stranu ale většina našich studentů odchází na vysoké školy. Teď jsme rozeslali dotazník našim absolventům. A jedna z otázek byla, zda chtějí být v kontaktu se školou, zda by někdy chtěli spolupracovat a musím říct, že většina odpověděla, že ano. Takže dobrý.

To ředitele potěší, že?

To tedy určitě, nedávno jsme měli Den otevřených dveří a přišlo se na nás podívat hned několik našich absolventů.

Může to být i tím, že umíte tvořit příjemnou, a ne třeba úplně formální atmosféru?

Ano, určitě. My nejsme úplně velká škola a fungujeme na malém městě. Jsme ve velké budově, která je stará rokem založení, ale moderní myšlením a zařízením. Zakládám si na tom, že tady máme přátelskou atmosféru. Samozřejmě, že občas řešíme problémy, ale vždy se snažíme najít co nejlepší řešení pro všechny zúčastněné strany. Vše je to u nás hlavně postavené na důvěře.

Co síťování, tandemová výuka a spolupráce?

Na tom teď také hodně pracujeme, učitelé se vzájemně učí, navštěvují se a spolupracují i napříč předměty. Netvrdím, že je to běžné, ale vůbec ne výjimečné.

Spolupráci mezi školami v regionu máme výbornou, zejména mezi obchodkami. A se školami v Kostelci a v okolí stejně tak. Neberu to tak, že jsme konkurence. Snažíme si pomáhat, alespoň tak já to cítím. Určitě bychom měli zájem zapojit se i do projektu sdílení dobré praxe tandemové výuky. Snažíme se podporovat spolupráci. A myslím si, že by i kolegové měli zájem. Problém je čas. Ale když se chce, tak to jde.

Co se vám daří a ještě jsme o tom nemluvily?

Já myslím, že jsem řekla snad všechno. Akorát bych chtěla ještě říct, že jsem v téhle škole ráda, protože tady mám bezva kolektiv. A bezva žáky. A že doufám, že to takhle bude i nadále. Přijďte se o tom všem přesvědčit na Den otevřených dveří, který se koná 12. ledna 2024 od 16 hodin. Budeme se na všechny těšit. Pokud se tento den nehodí, můžeme se domluvit na individuální prohlídce školy.

Závěrem bych vám všem popřála hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

Autor: Jana Kavříková

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Redakce
Redakce

Přinášíme pro vás zajímavosti a zprávy ze školství v Královéhradeckém kraji

Školský informační portál

Portál Školy sobě

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0