Společně pro Ukrajinu

Informace o projektu

Tábory a sportovní aktivity pro ukrajinské děti pomůžou urychlit jejich adaptaci na nové prostředí

V rámci projektu česko-polské příhraniční spolupráce Jsme s Vámi – společně pro Ukrajinu pokračují další aktivity, které se soustředí na mírnění důsledků uprchlické krize v pohraničí a přispívají k integraci komunity Ukrajinců s místními obyvateli. Jedná se především o příměstské tábory pro děti, které tak ve volném čase přirozenou komunikací se svými vrstevníky lépe porozumí češtině a polštině.

„Díky navázané přeshraniční spolupráci a výměně zkušeností mezi českými a polskými úřady i institucemi, které řeší aktuální uprchlickou krizi, můžeme daleko efektivněji reagovat a také vypracovat mechanismy pro zvládání podobných situací. Navázaná spolupráce tvoří základy pro další společné přeshraniční aktivity a přispívá ke zmenšení negativního vnímání uprchlíků. Považuji to za velice důležitý krok nejen pro psychickou kondici uprchlíků, ale i pro jejich vnímání českou i polskou společností,“ řekl náměstek Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství a sportu.

Mezi aktivity projektu patří podpora integračních a adaptačních aktivit pro děti jako například pobytové tábory, příměstské tábory, sportovní hry, semináře a vzájemná setkávání českých, polských a ukrajinských dětí.

„Součástí těchto aktivit také bude předávání zkušeností mezi pedagogy, pracovníky ve volnočasových aktivitách a odborníky, kteří řeší integraci ukrajinských uprchlíků v praxi. Dále se uskuteční jazykové kurzy, díky kterým zhruba 180 uprchlíků může daleko lépe najít uplatnění na trhu práce a urychlit adaptaci v novém místě svého pobytu,“ doplnil Arnošt Štěpánek.

Válka na Ukrajině také ukázala důležitost kyberbezpečnosti a rozpoznávání dezinformací, kdy je nutné tuto problematiku řešit ve spolupráci v rámci Evropy a najít způsoby začlenění do běžné výuky s praktickým nácvikem dovedností. V rámci projektu Společně pro Ukrajinu se na toto téma uskuteční různé konference, semináře a praktická cvičení.

Projekt Společně pro Ukrajinu z programu česko-polské příhraniční spolupráce „Interreg V-A Česká republika – Polsko“ reaguje na rychle se měnící trendy a nové potřeby pro lepší začleňování uprchlíků, například do trhu práce, vzdělávání a dalších oblastí života. Na financování nákladů za více jak 4,1 milionu korun se kromě krajských financí z většiny podílí také dotace ze zmíněného příhraničního programu a státního rozpočtu. Administraci dotace k projektu zajišťuje oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI).

Související články

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0