Návštěva odborných pedagogů ze Španělka na SUPŠKS Hořice

Za účelem navázání zahraniční spolupráce navštívili na začátku října pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích umělecky zaměřenou střední a vyšší odbornou školu Escuela de Artede Valladolid.
https://www.spsks.cz/

Za účelem navázání zahraniční spolupráce navštívili na začátku října pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích umělecky zaměřenou střední a vyšší odbornou školu Escuela de Artede Valladolid.

Valladolid, průmyslové město v centrálním Španělsku,  ležící na soutoku řek Pisuerga a Esgueva, je centrem stejnojmenné provincie autonomního společenství Kastilie a León. Ve městě žije tři sta tisíc obyvatel, s širší aglomerací přesahuje jejich počet čtyři sta tisíc. Městský urbanismus je odrazem transformace historického jádra, které muselo v průběhu dvacátého století ustoupit společenským požadavkům na bydlení a infrastrukturu. Valladolid je dnešními obyvateli vnímán spíše jako modernizované, průmyslově orientované velkoměsto. Jeho obyvatelé v této souvislosti hovoří o radikálních rekonstrukcích. Původní historický ráz města se však nevytratil a génius loci je znatelný zejména v okolí sakrálních objektů, kterých je ve městě bezpočet. Město láká řadou pozoruhodností, spojených zejména s architekturou a uměním. Ze světoznámých osobností, spojených s historií Vallladolidu, lze jmenovat Miguela de Cervantese y Saavedra a Kryštofa Kolumba. Milovníka výtvarného umění uchvátí galerijní a sbírkový fond města. Pro umění je zde vyhrazeno několik historických objektů, které jsou významnými památkami už samy o sobě. Nejdůležitější a nejzajímavější je Národní muzeum španělského sochařství, vlastnící úžasnou kolekci polychromovaných plastik a rozsáhlý soubor prací v kameni.

V centru města se nachází nově postavená budova umělecké školy, Escuela de Arte de Valladolid, jejíž založení se datuje do poloviny devatenáctého století. Budova původní školy stojí v jiné části centra, ale díky investicím se výuka mohla přestěhovat do nového objektu, jenž byl navržen přímo pro potřeby současného uměleckého vzdělávání. V novém prostředí, plném ateliérů a specializovaných dílen, jsou však nadále zachovány osnovy akademicky pojatého studia. Především v oblasti tvorby skulptury, dřevěné plastiky a u restaurování polychromované plastiky. V kontextu dnešních požadavků škola vyučuje také užité obory, jako je návrhová tvorba interiérů a obor ilustrace. V souvislosti s hořickou školou se obsahy vyučovaných oborů ideálně propojují.

Ve škole panuje velmi přátelská atmosféra a přijetí pedagogů bylo vřelé a spontánní. Nabitý program dvoudenní návštěvy se skládal z prohlídky školy, představení výtvarných programů, které EAVA realizuje, schůzkou s odbornými pedagogy. Koordinátorem schůzek byla Maria Carolina Gonzales. Hned první den, v rámci úvodních seznamovacích setkání, proběhla schůzka s ředitelem školy a jeho zástupci, kde zazněly možné alternativy vzájemné kooperace mezi školami. Odpolední program zahrnoval návštěvu Národního muzea španělského sochařství, spojenou s ukázkou výuky studentů přímo v prostorách galerie. Dále prezentaci úvodního bloku studentského projektu realizovaného pro místního objednavatele.  Studenti závěrečného ročníku oboru interiérový design budou jako svoji absolventskou práci řešit část interiérů vinařství Emilio Moro/BODEGAS. Aktivní vtažení studentů do praxe bylo nosným námětem diskuse, neboť obě školy mají do výuky zařazenu účast na reálných objednávkách. V případě hořické uměleckoprůmyslové školy jde o realizace ve veřejném prostoru, španělská škola se zase orientuje na oblast interiérového designu v privátním sektoru a na Mural art.

Druhý den byl ve znamení prezentace SUPŠSK Hořice a českého systému výtvarného vzdělávání. Prezentaci vedla a setkání dále moderovala Mgr. Adéla Krejčová, následovala diskuse s pedagogy a žáky, hledání společných východisek, uvědomování si rozdílů mezi výukovými plány a komparace výsledků našeho studijního programu a studijního programu španělské školy. Dostalo se i na otázky směřující k způsobu financování excelentního oboru sochařství a fungování ekonomické stránky školy. Dále proběhl rozhovor, v němž padly ze strany vedení španělské školy konkrétní návrhy na spolupráci. O nich se bude dále diskutovat a budou profilovány s koordinátory mezinárodních programů pro výjezdy pedagogů a studentů školy. Návštěva města byla zakončena v Městském bibliografického archivu a Galerii současného umění ve Valladolidu, kde proběhlo přátelské rozloučení se studenty a pedagogy školy s příslibem budoucí spolupráce.

 

Autor: MgA. Michaela Jezberová PhD., Mgr. Adéla Krejčová

Facebook
Twitter
LinkedIn
Redakce
Redakce

Přinášíme pro vás zajímavosti a zprávy ze školství v Královéhradeckém kraji

Školský informační portál

Portál Školy sobě

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0