ChatGPT – Moderní nástroj pro moderního učitele

Autor Rostislav Kavan ve svém článku představuje pole umělé inteligence a roli ChatGPT. Je důležité pochopit, jak tato technologie funguje, jaké jsou její výhody a limita, a následně s ní můžete pracovat mnohem snadněji a intuitivněji.

V úvodu bych rád velmi krátce představil pole umělé inteligence a jaké místo v něm zaujímá
ChatGPT. Je důležité pochopit, jak tato technologie funguje, jaké jsou její výhody a limita, a
následně s ní můžete pracovat mnohem snadněji a intuitivněji. Po krátké teorii se podíváme na
několik praktických ukázek.


Obor umělé inteligence je rozsáhlým odvětvím s již relativně bohatou historií, s počátky v 60.
letech 20. století. Jeden ze zatím největších průlomů přišel v roce 2017 v podobě
transformátoru – architektura neuronové sítě poháněná hlubokým učením (výkonné počítače
zpracovávající obrovské množství dat) umožnila vznik celé škále jazykových modelů, včetně
ChatGPT.
Velký jazykový model (LLM – Large Language Model) je defacto “pouhým” počítačovým
programem, který je určen ke zpracování a modelování textu. Ovšem díky opravdu výkonným
počítačům, architektuře a především velkému množství dat (tj. psaného textu) v digitální
podobě, dokáže program generovat nový text, který je nerozeznatelný od textu psaného
člověkem.
Program tedy ve svém jádru počítá statisticky nejpravděpodobnější slovo, které má následovat
vzhledem ke všem předchozím slovům ve vyjádření. Ve skutečnosti modely nepracují se slovy
jako takovými, ale tokeny(slova rozdělená na menší díly), ale pro naše účely je nyní můžeme
chápat úplně stejně.


Obrázky z https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/
Když umělé inteligenci pošleme text, převede si jej díky matematickým funkcním a naučeným
vzorcům v jazyce na vektor, který můžeme vidět na obrázku vpravo. Ve skutečnosti má tento
vektor 1536 nebo 3072 rozměrů (dimenzí), které jsou vypočítané, ale vyobrazit je samozřejmě
nemůžeme. Nicméně to umožňuje využít matematické funkce k počítání podobnosti vektorů,
predikovat směr a sílu vektoru následujícího a tím pádem v kombinaci s vizualizací vlevo
vygenerovat slovo (znak), které má v posloupnosti význam.
To dělá z jazykových modelů převratnou technologii, která jako první dokáže napodobit lidskou
kognitivní činnost. Zároveň si ovšem musíme dát při používání pozor na její jednu velkou
nevýhodu, která vyplývá z principu popsaného výše – statisticky předpovídá, což velmi často
vede k velmi dobrým výsledkům, ale stejně tak může vygenerovat nesmysl či lež. Nicméně to by
nás určitě nemělo odradit od jeho používání, jelikož výhody značně převyšují nad nevýhodami
již nyní a navíc jsou modely každým dnem kvalitnější a spolehlivější.
Na adrese https://chat.openai.com/ si stačí vytvořit účet a po přihlášení se dostanete na
následující obrazovku (design může být světlý nebo tmavý dle vaší preference) a můžete začít
libovolně hovořit s jazykovým modelem.


Můžete se ptát na cokoliv vás napadne a zajímá. Ovšem pozor, samozřejmě jsou zde filtry
nevhodného obsahu, takže na některá témata se s vámi může odmítnout bavit.


Můžete tedy vést libovolnou konverzaci nebo po ChatGPT chtít konkrétní úkoly, tak jako byste je
zadávali kolegovi či studentovi nebo se ho ptejte na otázky, které vás zajímají. Z ukázky výše
lze vyčíst také ještě další informaci – v bodě 5 se model pyšní, že může hledat informace na
internetu, což není úplně pravdou. Samotný jazykový model není internetovým vyhledávačem,
ale například v placené verzi GPT4 je model připojený k internetu a než vygeneruje odpověď,
tak má za úkol ještě projít internetové výsledky vyhledávání a z jejich textu generovat text nový.
Tak firma zpřístupnila modelu aktuální informace ze světa, ale v základní neplacené variantě
ChatGPT (GPT3.5) tomu tak není. Tento model není připojený k internetu a jeho znalosti končí
rokem 2022.
Model tedy můžete využít jako generátor nových nápadů, ale taky reálných podkladů a cvičení
na všemožná témata v různých obtížnostech. Navíc je model schopný generovat výstup v
různých formátech, nejen jednoduchý text. Pojďme si ukázat příklady.

A pokračujeme v kontextu konverzace, protože chceme ještě něco navíc nebo jinak.


Jelikož čeština není mateřským jazykem tohoto jazykového modelu, nemusí použít slovo vždy
ve správném tvaru (“čeština” místo “česky”), proto je nutné výstupy kontrolovat, ale pointou
zůstává, že vám model vygeneruje většinu materiálu a vy si ho následně už jen přizpůsobujete
vlastním potřebám na míru.
Tímto bych úvodní seznámení s ChatGPT uzavřel. Věřím, že máte dost materiálu k zamyšlení a
vyzkoušení a budu rád, když mi napíšete, jak se s umělou inteligencí pracuje vám.

Autor: Mgr. Rostislav Kavan, podnikatel na volné noze s 15ti letou praxí v oblasti informačních technologií a bakalář Teorie interaktivních médií. EMAIL: rostislavkavan@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Redakce
Redakce

Přinášíme pro vás zajímavosti a zprávy ze školství v Královéhradeckém kraji

Školský informační portál

Portál Školy sobě

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0