Celostátní přehlídka SOČ

Slavnostním vyhlášením výsledků v Aule Arnošta z Pardubic/Univerzita Pardubice byl ukončen 3 denní  "maraton" 46. ročníku celostátní přehlídky SOČ. Soutěžící z celé republiky hostila SPŠE a VOŠ Pardubice a Univerzita Pardubice.
soč

Slavnostním vyhlášením výsledků v Aule Arnošta z Pardubic/Univerzita Pardubice byl ukončen 3 denní  „maraton“ 46. ročníku celostátní přehlídky SOČ. Soutěžící z celé republiky hostila SPŠE a VOŠ Pardubice a Univerzita Pardubice.

Soutěžilo se celkem v 18 oborech napříč kraji, celkově bylo přihlášeno cca 280 prací, svoje práce studenti prezentovali i formou posterů/těch bylo cca 100.

Za Královéhradecký kraj bylo 17 prací v 15 oborech, 19 účastníků (dvě práce byly ve spoluautorství) a 9 škol:  PSJG HK, BiGy HK, SPŠ a VOŠ JC, Hořické gymnázium, Gymnázium BN HK, Gymnázium Náchod, GJKT HK, Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Pospíšilova tř., Hradec Králové + SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK.

Úspěch studentů Královéhradeckého kraje:

  • Cenou předsedy ústřední poroty za nejlepší posterovou prezentaci bylo oceněno bylo celkem 6 posterů/ mezi nimi i student BiGy J. Horák  – Lidské tělo formou komiksu do hodin přírodovědy 5. třídy základní školy. Práce zároveň obsadila i 5.místo v oboru 12/Tvorba učebních pomůcek
  • Zvláštní cenu – širší nominaci na účast v zahraniční soutěži a zároveň 5. místo v oboru 03/Chemie – D.Golka – student BiGy HK
  • Na medailových pozicích se umístili:

M. Klouček z Hořického gymnázia – 3. místo v oboru 01/Matematika a statistika s prací RUBIKOVA KOSTKA

A. Svoboda z Gymnázia B. Němcové HK – 2. místo v oboru 03/chemie s prací Nové inhibitory pro překonání antracyklinové rezistence v nádorových onemocněních

  • Krásné 4. místo patří i T. Čermákovi z BiGy v oboru 02/Fyzika s prací AC korónový výboj a jeho vliv na inaktivaci mikroorganismů
  • 5. místo L. Vodičkové v oboru 17/Filozofie, politologie s prací Svoboda projevu: nenávistný projev v demokratické společnosti

Kromě obhajob, které probíhaly celou sobotu, byl pro soutěžící v průběhu přehlídky dnů připraven i bohatý doprovodný program – např. přednášky, exkurze. V sobotu měli soutěžící možnost navštívit Pardubický zámek a vzdělávací centrum SFÉRA, kde  si mohli vyzkoušet  vyzkoušet práci v laboratoři chemie, práci s termokamerou nebo třeba postup Gramova barvení.

Kompletní výsledková listina je k dispozici na https://www.soc.cz/dokumenty/vysledkove_listiny/2023-24.pdf

Všem soutěžícím blahopřejeme za vzornou reprezentaci Královéhradeckého kraje a budeme se těšit, že se do SOČ v příštím ročníku zapojí ještě více soutěžících ve všech okresech našeho kraje.

Další ročník Celostátní přehlídky SOČ budou hostit Teplice.

Autor: Mgr. Dana Beráková, KKIVI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Redakce
Redakce

Přinášíme pro vás zajímavosti a zprávy ze školství v Královéhradeckém kraji

Školský informační portál

Portál Školy sobě

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0