ADMINISTRACE

Koncepční materiály

KAP

I-KAP

Právní předpisy

Zákony – související

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

 

Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 

Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné a účinné znění: Sbírka zákonůMetodika MV ČR

 

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Platné a účinné znění: Sbírka zákonů

 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související informace

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0