ADMINISTRACE

Koncepční materiály

KAP

I-KAP

Právní předpisy

Zákony – školství

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Platné a účinné znění: Zákony pro lidi

 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich

 

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-poskytovani-dotaci-soukromym-skolam-predskolnim-a-skolskym-zarizenim

 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-vykonu-ustavni-vychovy

 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-podpore-sportu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související informace

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0