ADMINISTRACE

Koncepční materiály

KAP

I-KAP

Právní předpisy

Vyhlášky – školský zákon

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 364/2005 Sb.,  vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-k-zakonu-o-vykonu-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-vychovy

 

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-k-zakonu-o-vykonu-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-vychovy

 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 58/2016 Sb., o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Platné a účinné znění: Sbírka zákonů

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související informace

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0