ADMINISTRACE

Koncepční materiály

KAP

I-KAP

Právní předpisy

Vyhlášky – jiné

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/ostatni-vyhlasky

 

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

 

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

 

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

 

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

 

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související informace

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0