Soutěž „Dávej bacha s Evropou“

Děti mají samy upozornit na podle nich nebezpečná místa nebo situace, a případně doplnit návrhy, jak je vylepšit. Více informací: Dávej bacha! Vybízíme celé září školáky a jejich rodiče | EVROPA 2   Soubory ke stažení: Stáhnout dokument  

Běstvinka – podzim 2023

Podzimní Běstvinka je soustředění je pro všechny žáky druhého stupně ZŠ (nebo stejné ročníky víceletých gymnázií). Cena 1000 Kč zahrnuje ubytování, stravování a odborný program. (Máme finanční podporu od Přírodovědecké fakulty UK.) Žáci si tak budou muset kromě těch 1000 Kč zaplatit dopravu na a ze soustředění, která bude hromadně organizovaná z Prahy a z […]

Kurz „Syndrom hodné holky“

Kurz pro ženy, které byly hodné malé holky, ale nyní jim to přináší mnoho nesnází. Pro maminky, které mají takové dívky a přály by si, aby byly více samy sebou. Pro paní učitelky, které mají „hodné holčičky“ ve třídě a chtěly by jim pomoci ke zdravějšímu sebevědomí. Více v příloze. Soubory ke stažení: Stáhnout dokument […]

Metodika MŠMT pro mateřské školy – Komunikace se zákonnými zástupci

Tento metodický materiál připravilo MŠMT mimo jiné pro ředitele, učitele a asistenty pedagoga mateřských škol (MŠ) a další zájemce se širší pedagogické veřejnosti v návaznosti na jedno s hlavních témat oficiální strategie rozvoje vzdělávání v ČR (Strategie 2030+), které se zaměřuje na podporu zvýšení účasti dětí v předškolním vzdělávání. Často se diskutuje o potřebě podpory ve […]

ČŠI zveřejnila Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2023/2024 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila. Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit […]

Školy v MAPech

Seznam škol rozdělených podle příslušných MAPů najdete v příloze. Soubory ke stažení: školy v MAPech

Kontakty

Název MAP Web Kontaktní osoba Kontaktní email Hradecký venkov o. p. s. Hradecký venkov o.p.s. (hradeckyvenkov.cz) Jana Rejlová – hlavní manažerka projektu MAP II map@hradeckyvenkov.cz Dobrovolný svazek obcí Novopacko Novopacko (dsonovopacko.cz) Vítězslav Dufek, předseda predseda@novopacko.cz MAS Broumovsko+, z. s.  MAS Broumovsko+ Místní akční plán vzdělávání – MAS Broumovsko+ Lenka Wilkeová – projektová manažerka MAP map@broumovsko.cz […]

Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

MAPy  se zaměřují hlavně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Věnují se oblastem včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální vzdělávání. MAPy se realizují ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností nebo v území stanoveném regionální stálou konferencí kraje. Místní akční plán vzniká v partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích […]

Kontakty

Veronika Půrová, projektová manažerka ✉ vpurova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 736 521 878 Ing. Luděk Váša ✉ lvasa@kr-kralovehradecky.cz; 📞 722 960 437 Tým věcných manažerek projektu Mgr. Zuzana Kocourková ✉ zkocourkova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 725 542 596 Mgr. Jana Krivosudská ✉ jkrivosudska@kr-kralovehradecky.cz; 📞 720 066 780 Ing. Lucie Krylová ✉ lkrylova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 702 212 901 Ing. Renáta Ledvinková ✉ rledvinkova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 725 948 529 Mgr. Jana Plotek Patočková ✉ jplotekpatockova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 721 979 636 Ing. Pavlína Zahálková […]

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0