AKTIVITY

Soutěže

Sport a volný čas

Prevence rizikového chování

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP KHK)

Základní informace

a)    Předmět činnosti a poslání organizace dle zřizovací listiny:

 • Zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
 • Poskytování poradenství v oblasti metodiky a řízení škol a školských zařízení
 • Zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání
  a zajišťování podpůrných činností, rozvojových programů a dalších akcí pro školy a školská zařízení
 • Spolupráce se školami a školskými zařízeními při organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
 • Podíl na činnostech souvisejících se zabezpečením regionálních aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže

b)    Místa poskytovaných služeb:

Pracoviště Hradec Králové – Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové (ZŠ)

Pracoviště Jičín – Železnická 460, 506 01 Jičín (ZŠ)

Pracoviště Náchod – Bartoňova 1005, 547 01 Náchod (do 30. 11. 2019 ZŠ)

Pracoviště Rychnov n. K. – Javornická 1501, 516 01 Rychnov n. K.

Pracoviště Trutnov – Malé náměstí 158, 541 01 Trutnov (OA)

c)   Celkový obsah činnosti organizace:

 • Realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. v platném znění

–      Studium pedagogiky dle § 3 vyhlášky

–      Studium pro asistenty pedagoga dle § 4 vyhlášky

–      Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky

–      Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka dle § 6b vyhlášky

 

 • Realizace studií ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle vyhlášky
  č. 317/2005 Sb. v platném znění

–      Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů dle § 9 písm. c) vyhlášky

 

 • Nabídka studií ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle vyhlášky
  č. 317/2005 Sb. v platném znění

–      Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dle § 9 písm. a) vyhlášky

–      Studium k výkonu specializovaných činností – specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy dle § 9 písm. d) vyhlášky

 

 • Realizace studií k prohlubování odborné kvalifikace dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. v platném znění

Realizace vzdělávacích programů v rámci průběžného vzdělávání dle § 10 vyhlášky

–      Dílčí vzdělávací programy – přednášky, semináře, pracovní dílny…

–      Cyklické vzdělávací programy

–      Dlouhodobé kurzy

–      Konference

–      Exkurze

–      Hospitační návštěvy

–      Vzdělávací programy „na míru“ dle objednávky školy či školského zařízení

 

 • Realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání (bez akreditace MŠMT v systému DVPP)

–      Dílčí vzdělávací programy – přednášky, semináře, pracovní dílny…

–      Cyklické vzdělávací programy

–      Dlouhodobé kurzy

–      Konference

–      Exkurze

–      Hospitační návštěvy

–      Vzdělávací programy „na míru“ dle objednávky školy či školského zařízení

 

 • Realizace celokrajského setkání pedagogů při příležitosti Dne učitelů
 • Projektová činnost
 • Sledování změn, vývojových trendů a novinek v jednotlivých oborech vzdělávání a jejich začleňování do programové nabídky
 • Sledování dlouhodobých rozvojových záměrů MŠMT a zřizovatele
 • Spolupráce s „pedagogickým terénem“ za účelem získání požadavků a námětů pro tvorbu programové nabídky a získání zpětné vazby ke kvalitě poskytovaných služeb
 • Spolupráce s MŠMT, ČŠI, NÚV, VŠ, Britskou radou, Goethe Institutem, odbornými institucemi, asociacemi a pracovišti a renomovanými odborníky v jednotlivých oborech
 • Úzká spolupráce s ostatními krajskými vzdělávacími zařízeními – členství v řídícím výboru Asociace KVZ
 • Poskytování poradenství v oblasti metodiky, řízení škol a školských zařízení
  a dalších oblastech
 • Spolupráce se školami a školskými zařízeními při organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT

–      Realizace soutěží a přehlídek typu A a B

–      Spolupráce s Krajskou uměleckou radou

–      Spolupráce a Asociací školních sportovních klubů a Českým atletickým svazem

 • Podíl na činnostech souvisejících se zabezpečením regionálních aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže – dle zadání zřizovatele
 • Plnění aktuálních úkolů zadaných zřizovatelem
 • Administrativní a další činnosti

–      Provozování informačního systému

–      Zpracování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů v systému DVPP

–      Zpracování komplexní dokumentace k jednotlivým agendám činnosti a řízení organizace atd.

Podrobné informace a kontakty naleznete na www.cvkhk.cz

 

Soubory ke stažení:

informace o organizaci

 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související informace

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0