Mateřské školy

Základní školy

Základní umělecké školy

Školní jídelny

Pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. Toto pokusné ověřování má cíl realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů, kteří vedou studenty učitelství na pedagogických praxích. Bude probíhat v letech 2023–2025 a přihlašovat se do něj mohou mateřské, základní a střední školy zřizované obcí či krajem, které mají sjednanou spolupráci na zajišťování pedagogických praxí s některou z fakult připravujících učitele, případně s vyšší odbornou školou nebo střední pedagogickou školou připravující učitele a učitelky mateřských škol. V rámci pokusného ověřování získají provázející učitelé vzdělávání, metodickou podporu a finanční ohodnocení za svou činnost.

Provázející učitel je zkušený učitel, který vede studenta učitelství na pedagogické praxi a spolupracuje s ním při realizaci výuky ve třídách, ve kterých vyučuje. Student s provázejícím učitelem výuku připravuje, realizuje a následně reflektuje. Právě reflexe proběhlé výuky je jedním z klíčových faktorů, který přispívá k rozvoji kompetencí studenta učitelství během praxe. Díky společné reflexi studenta a provázejícího učitele je prožitá zkušenost zpracována, analyzována a jsou navrženy možné další kroky pro zlepšení. V procesu reflexe dostává student zpětnou vazbu a dochází k propojování teoretického poznání a praktické zkušenosti, což může výrazně urychlit rozvoj kompetencí studenta oproti situaci bez reflexe výuky (více viz Korthagen F., 2001: Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education).

Roli provázejícího učitele má nově ukotvit novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která právě prochází legislativním procesem v Parlamentu ČR. Financování provázejících učitelů na školách a další podmínky výkonu jejich práce má stanovit novela školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Navrhované změny ve školském zákoně mají odloženou účinnost od 1.1.2026. Předtím bude ministerstvo realizovat pokusné ověřování, aby mohlo systém podpory provázejících učitelů otestovat a vhodně nastavit před tím, než vstoupí v platnost na celostátní úrovni.

Do pokusného ověřování se mohou hlásit jednotlivé mateřské, základní a střední školy, které mají sjednanou spolupráci na zajišťování pedagogických praxí s některou z fakult připravujících učitele, případně s vyšší odbornou školou nebo střední pedagogickou školou připravující učitele a učitelky mateřských škol. Podmínkou také je, že zřizovatelem školy je obec, svazek obcí nebo kraj. Termínem přihlášení na následující školní rok je vždy 31. srpen. Školy se mohou přihlašovat průběžně. Podmínkou přihlášení je doložit formou čestného prohlášení, že škola má sjednanou spolupráci na pedagogických praxích v souladu s pravidly pokusného ověřování s některou z institucí připravujících učitele. Školy zapojené do pokusného ověřování obdrží finanční prostředky na vyplácení celoročního příplatku svým provázejícím učitelům za výkon jejich činnosti. Případné dotazy k tomuto pokusnému ověřování je možné směřovat na POprovazejiciucitele@msmt.cz .

Samotný text vyhlášeného pokusného ověřování naleznete níže:

4_Materiál_PO provázející učitelé.pdf

 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0