Mateřské školy

Základní školy

Základní umělecké školy

Školní jídelny

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023

MŠMT vyhlásilo výzvu, jejímiž oprávněnými žadateli jsou NNO, školy. Termín přijímání žádostí: do 20. 3. 2023.

ZdrojVýzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační výzvu na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023. Věcným zaměřením výzvy je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, program podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a podporující boj proti rasismu a xenofobii.

Oprávněnými žadateli mohou být NNO a školy. Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.Požadovaná dotace uvedená v žádosti bude poskytována v rozmezí od 50 000 Kč do 1 500 000 Kč. Žádost musí být podána nejpozději do 20. března 2023.

Výzva je zaměřena na podporu v rámci tematických okruhů:

Tematický okruh A – podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin

Tematický okruh B – podpora aktivit národnostních menšin

 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0