Přijímací řízení na střední školy

Správní řízení

Stanovisko MŠMT ke kritériím k přijímání k základnímu vzdělávání v soukromých a církevních ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zaujímá stanovisko ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. Stanovisko se netýká škol veřejných zřizovatelů a jeho závěry nelze bez dalšího přenášet na tyto školy, a to ani při přijímání nespádových žáků. Cílem stanoviska je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování.

Stanovisko se vydává také v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 435/2022 Sb. od 1. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je přizpůsobit procesní podzákonná pravidla pro školy, které nezřizuje tzv. veřejný zřizovatel, tomu, aby mohly využít zákonný prostor pro transparentní prokázání školou zveřejněných kritérií pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání.

Stanovisko se zabývá pouze nejčastějšími kritérii pro přijímání, která se v praxi soukromých a církevních škol vyskytují. Není cílem postihnout všechna představitelná nebo v praxi použitá kritéria. Při posuzování jiných kritérií se vyjde z výše uvedených předpokladů.

Zdroj: MŠMT

 

Soubory ke stažení:

Stáhnout dokument

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0