Mateřské školy

Základní školy

Základní umělecké školy

Školní jídelny

MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

Výzva pro nestátní neziskové organizace (NNO) na podporu školního stravování pro žáky základních škol v roce 2023 (dále jen „Výzva“) navazuje na vyhlášení dotačního programu pro roky 2016–2022. Zatímco před šesti lety byla průměrná cena obědu ve školní jídelně 24 korun, v současnosti to je 34 korun. Počet dětí, jejichž rodiny nejsou schopny finančně zajistit obědy, se tak neustále zvyšuje. Oproti původní alokaci na rok 2023 (60 milionů korun) byla proto tato částka navýšena o dalších 40 milionů korun.

Účelem Výzvy je stejně jako v minulých letech podpořit školní stravování žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci formou zabezpečení pravidelné stravy pro tyto žáky.

V praxi se nám potvrdila velmi úzká provázanost mezi základní potřebou žáka, tedy pravidelným obědem, a jeho školními výkony. Chceme proto pomoci potřebným rodinám tak, aby žák měl možnost zúčastnit se všech školních aktivit díky prominutí úhrady za školní stravování a nebyl z důvodu neúčasti na těchto aktivitách vyčleňován z kolektivu. Důvodem neúčasti žáků bývá buď potřeba finančního pokrytí takových aktivit, nebo jejich únava v případě, že nemají v poledne oběd,“ říká náměstek pro sekci vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš.

Žádost o dotaci mohou (stejně jako v minulých letech) podat NNO, které ve své hlavní činnosti vykonávají aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé finanční nebo osobní situaci. Finance pak NNO poskytne formou daru školám, které vytipují potřebné žáky.

Co se týká rodin, které by měly o tuto podporu zájem, ty se musí obrátit na školu a požádat o snížení nebo prominutí úplaty za školní stravování, o kterém rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení. Finance kompenzující toto snížení či prominutí úplaty pak může škola pokrýt právě prostřednictvím dotace, o kterou požádá neziskovou organizaci podpořenou v rámci výzvy MŠMT.
Rodiny samotné na MŠMT nežádají.

Text výzvy je k dispozici ZDE.

ZdrojMŠMT

 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0