Adresář

Dotační výzva MPSV pro rok 2023 – dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let)

04.01.2023

 

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  MPSV a organizace UNICEF se zavázali ke vzájemné spolupráci směřující do těch oblastí podpory, které zajistí ukrajinským dětem a rodinám přístup k integrovaným, multidisciplinárním a adekvátně financovaným komunitním a rodinným ochranným službám, péči v raném dětství, sociální ochraně atd.

V rámci dotační výzvy pro rok 2023 jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (bez ohledu na právní formu, s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných MPSV). Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.

Pro účely tohoto dotačního titulu daruje organizace UNICEF MPSV finanční prostředky ve výši 24,3 mil. Kč pro roky 2022 a 2023.

V dotační výzvě pro rok 2023 je na stanovený účel alokována celková částka 18,7 mil.  Kč.

Termín pro předložení žádostí o dotaci je 6. 2. 2023.

Plný text dotační výzvy je umístěn pod odkazem níže jako dokument PDF.

KONTAKTY

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor 26

Na Poříčním právu 1/376,

128 01 Praha 2

 • Datová schránka ID: sc9aavg

PŘÍLOHY DOTAČNÍ VÝZVY

 1. Plný text dotační výzvy 2023 (290.36 kB)
 2. Metodika dotačního titulu (aktualizace pro rok 2023, příloha příkazu ministra č. 23/2022 ve znění dodatku č. 1) (376.74 kB)
 3. Formulář žádosti o dotaci (formulář) (34.62 kB)
 4. Přílohy žádosti o dotaci 1 – popis projektu, rozpočet (formuláře) (23.93 kB)
 5. Přílohy žádosti o dotaci 2 – zpráva a vyúčtování_prosinec 2022 (32.71 kB)
 6. Příloha žádosti o dotaci – Čestné prohlášení (bezdlužnost, trestní stíhání, insolvence) (formulář) (19.86 kB)
 7. Monitorovací formuláře (monitorovací list a ident. list rodiny) (formuláře) (29.43 kB)
 8. Monitorovací formuláře – identifikační list rodiny (PDF k tisku) (677.65 kB)
 9. Závěrečná zpráva – 6 x formulář (titulní strana, zpráva o realizaci, přehled indikátorů, přehled čerpání – vyúčtování, formulář finančního vypořádání) (formuláře) (31.8 kB)
 10. Měsíční výkaz o dosažených indikátorech (formulář) (12.2 kB)

 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák

Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0