Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. ledna do 31. prosince 2023.

Úvod 

Výzva se vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 22.června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023. 

Co bude podpořeno 

Dotaci lze žádat na zajištění školního stravování dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci, a také na aktivity směřující ke zvyšování účasti dětí z této cílové skupiny na předškolním vzdělávání (odstranění dalších finančních bariér, spolupráce s rodinou, realizace volnočasových aktivit). 

Jak žádat 

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/. IS-INTEGRACE bude otevřen pro vkládání žádostí v pondělí 6. února 2023.  

Termíny pro podání žádostí 

Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 6. března 2023. 

Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT! 

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023“. 

Zdroj: VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU ÚČASTI DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Soubory ke stažení:

Žádost

Závěrečná zpráva

Avízo o vratce

Výzva

 

Zveřejnil(a): Šárka Hulíková

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0