Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 14.února 2023 vyhlašuje 109. výzvu IROP – Mateřské školy – SC 4.1 (MMR) II. 

Výzva je zaměřená na:

– navyšování kapacit mateřských škol v území s identifikovanou nedostatečnou kapacitou. Navyšování kapacit MŠ je podporováno ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Železný Brod, Bohumín, Kostelec nad Orlicí, Turnov, Vizovice a nově také Kopřivnice, Králíky a Nová Paka. Podrobnosti k demografické analýze jsou uvedeny v příloze č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

– zvyšování kvality podmínek k poskytování vzdělávání v mateřských školách, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí. Uvedeny jsou např. změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti)

– zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

 

Oprávnění žadatelé:

školské právnické osoby • obce • dobrovolné svazky obcí • kraje • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb • církve • církevní organizace • OSS • PO OSS • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

 

Vyhlášení výzvy a další podrobnosti:IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 109. výzva IROP – Mateřské školy – SC 4.1 (MRR) II. (mmr.cz)

Zahájení příjmu žádostí: 14.03.2023 od 14 hod.

Ukončení příjmu žádostí:15.05.2023 do 14 hod.

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) pořádají ve čtvrtek 23. února 2022 seminář pro žadatele k 109. výzvě IROP Mateřské školy II., kde budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod.

 

Zdroj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Zveřejnil(a): Šárka Hulíková

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0