Adresář

KAP II – Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022948

Období realizace projektu:
od 1. 2. 2022 do 30. 11. 2023

Jaký máme rozpočet?
8 064 916,71 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Co v projektu děláme?
Mapujeme stav vzdělávání v regionu, zjišťujeme potřeby a přání škol, učitelů i  žáků. Z toho vycházíme při tvorbě našich strategických dokumentů – krajských akčních plánů (KAP). Na základě analýzy potřeb vybíráme priority a cíle a hledáme způsoby, jak vzdělávání v kraji zlepšovat a zpříjemňovat učitelům, žákům i rodičům.

Na jaké oblasti se projekt zaměřuje?

 • PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ
 • PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ
 • ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
 • PODPORA ROZVOJE POTENCIÁLU KAŹDÉHO ŽÁKA
 • PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
 • ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ (zejména čtenářské a matematické)

Jaké jsou cílové skupiny projektu?

 • žáci a studenti
 • jejich rodiče
 • široká veřejnost
 • učitelé a další pracovníci ve vzdělávání (asistenti pedagogů, zaměstnanci poraden,…)

Co pro vás pořádáme?
Setkání, semináře, workshopy nebo přednášky. Co aktuálně chystáme se dozvíte v kalendáři.

S kým spolupracujeme?
Abychom různé zlepšováky nevymýšleli od stolu, setkáváme se pravidelně s učiteli, řediteli, se zástupci různých organizací, které působí v oblasti vzdělávání, a dalšími odborníky z praxe.

Vytvořili jsme 3 tematicky zaměřené pracovní skupiny, tzv. minitýmy, které slouží jako diskuzní fóra. Každý minitým je zaměřen na jinou oblast vzdělávání:

 • kompetence
 • potenciál
 • polytechnické a odborné vzdělávání
Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0