Adresář

I-KAP I – Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

V jakém období náš tým na projektu pracoval?

od 1.1. 2018 do 31.12.2020

Jaký jsme měli rozpočet?

94 980 191,80 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Jaké byly podporované oblasti?

 • polytechnické a odborné vzdělávání
 • čtenářská a matematická gramotnost
 • kariérové poradenství
 • společné vzdělávání

Projektu se zúčastnilo 22 540 žáků, 6 560 pedagogických pracovníků a 20 partnerů.

Zrealizované akce trvaly celkem 13 331,75 hodin.

Co se nám povedlo?

 • proškolili jsme pedagogické pracovníky z 39 vzdělávacích zařízení
 • 38 škol jsme vybavili interaktivními učebnami a přírodovědným softwarem Corinth
 • pomohli jsme školám nakoupit moderní technologie a vybavit odborné učebny
 • učili jsme děti používat digitální pomůcky a programovat
 • umožnili jsme pedagogům získat kvalitní odborné vzdělávání
 • pořádali jsme týdenní prázdninové workshopy
 • střední školy pořádaly polytechnické kroužky pro své studenty i žáky ze základních škol
 • umožnili jsme studentům a žákům účastnit se exkurzí a vícedenních akcí
 • pomáhali jsme zlepšovat jazykové znalosti žáků
 • zajistili jsme propojení výuky s praxí díky setkání se zaměstnavateli
 • organizovali jsme Veletrhy dětských firem
 • podporovali jsme kariérové poradenství
 • realizovali jsme vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti etické výchovy
 • šířili jsme etiku mezi pedagogy i mezi širokou veřejnost
 • pomáhali jsme školám vypořádat se s inkluzí
Sdílet článek na sociálních sítích:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0