ADMINISTRACE

Koncepční materiály

KAP

I-KAP

Právní předpisy

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Platné a účinné znění: MPSV

 

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

 

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Platné a účinné znění: MŠMT

 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Platné a účinné znění: MPSV

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související informace

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0