ČŠI zveřejnila Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek schválil po projednání ve 26. poradě vedení MŠMT dne 27. 6. 2023 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2023/2024 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila. Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit […]

Školy v MAPech

Seznam škol rozdělených podle příslušných MAPů najdete v příloze. Soubory ke stažení: školy v MAPech

Kontakty

Název MAP Web Kontaktní osoba Kontaktní email Hradecký venkov o. p. s. Hradecký venkov o.p.s. (hradeckyvenkov.cz) Jana Rejlová – hlavní manažerka projektu MAP II map@hradeckyvenkov.cz Dobrovolný svazek obcí Novopacko Novopacko (dsonovopacko.cz) Vítězslav Dufek, předseda predseda@novopacko.cz MAS Broumovsko+, z. s.  MAS Broumovsko+ Místní akční plán vzdělávání – MAS Broumovsko+ Lenka Wilkeová – projektová manažerka MAP map@broumovsko.cz […]

Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

MAPy  se zaměřují hlavně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Věnují se oblastem včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální vzdělávání. MAPy se realizují ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností nebo v území stanoveném regionální stálou konferencí kraje. Místní akční plán vzniká v partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích […]

Kontakty

Veronika Půrová, projektová manažerka ✉ vpurova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 736 521 878 Ing. Luděk Váša ✉ lvasa@kr-kralovehradecky.cz; 📞 722 960 437 Tým věcných manažerek projektu Mgr. Zuzana Kocourková ✉ zkocourkova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 725 542 596 Mgr. Jana Krivosudská ✉ jkrivosudska@kr-kralovehradecky.cz; 📞 720 066 780 Ing. Lucie Krylová ✉ lkrylova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 702 212 901 Ing. Renáta Ledvinková ✉ rledvinkova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 725 948 529 Mgr. Jana Plotek Patočková ✉ jplotekpatockova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 721 979 636 Ing. Pavlína Zahálková […]

Partneři projektu

Naši partneři v projektu realizují řadu zajímavých aktivit, jak můžete zjistit po kliknutí na odkazy pod názvy partnerů níže: KA2 PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Elixír do škol  Gymnázium a SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov  Malá technika z.ú. Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Vyšší odborná škola zdravotnická Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, […]

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Období realizace projektu:   od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023 Jaký máme rozpočet? 188 553 884,64 Kč (85= EU, 10% národní zdroje; 5% Kraj) Jaké jsou klíčové aktivity projektu? PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI S DŮRAZEM NA KRITICKÉ MYŠLENÍ PODPORA PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ […]

Kontakty

Bc. Jaroslava Baštová, finanční manažerka, administrátor ✉ jbastova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 702 210 260 Ing. Petra Hnátová, projektová manažerka ✉ phnatova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 702 075 892 Ing. Mgr. Iveta Drahorádová, věcná manažerka ✉ ikarousova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 722 992 923 Ing. Dominik Žitný, věcný manažer ✉ dzitny@kr-kralovehradecky.cz; 📞 725 575 654

Co jsou minytýmy?

Co jsou minitýmy? Jedná se o skupinu odborníků přímo z praxe, kteří se daným tématem přímo zabývají. V každém minitýmu jsou zástupci z řad učitelů, ředitelů škol, zaměstnavatelů a dalších organizací. Při tvorbě minitýmů jsme dbali i na regionální disparity, tudíž členové jsou z celého Královehradeckého kraje, nikoliv pouze z Hradce Králové.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0