AKTIVITY

Soutěže

Sport a volný čas

Prevence rizikového chování

6. ročník Zlaté korunu KHK – oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží

K dlouhodobým prioritám Královéhradeckého kraje patří podpora sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato priorita je v kraji realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků.

Královéhradecký kraj vyhlásil 6. ročník oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“, v němž od roku 2014 pravidelně oceňuje dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží v neziskových organizacích, školách a školských zařízeních, obcích i dalších subjektech.

V minulých ročnících kraj ocenil 75 dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu dlouhodobě věnují dětem a mládeži. V souladu s pravidly má v novém ročníku šanci získat cenu „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“ dalších 15 dobrovolníků.

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a požadované přílohy. Na ocenění může být navržena pouze osoba starší 18 let.

Dobrovolníkem je pro potřeby oceňování pracovník, který nepobírá za práci s mládeží, za kterou je navrhován na ocenění, pravidelný finanční honorář (odměnu).

Návrhy je možné podávat do 19. 7. 2023. Podrobné informace najdete ve vyhlášení a pravidlech pro oceňování, jež jsou uvedeny v přílohách, ve kterých je uveden také návrhový formulář pro podání návrhu.

Slavnostní předávání ocenění vybraným dobrovolníkům proběhne 3. října letošního roku.

Jakékoli otázky v souvislosti s oceňováním dobrovolníků je možné konzultovat s pracovníky odboru školství: Mgr. Tomáš Záviský (tel.: 736 521 838, e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz) a Mgr. Iva Polednová (tel.: 702 175 793, e-mail: ipolednova@kr-kralovehradecky.cz).

Soubory ke stažení:

Vyhlášení

Pravidla

Formulář

Zveřejnil(a): Tomáš Záviský

Facebook
Twitter
LinkedIn

Související informace

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0